De Nederlandse Farmaceutische Maatschappij is een initiatief van Marcel Dost, Dirk Jan Seckel en Bart van der Arend. Gezamenlijk beschikken zij over een grote ervaring op alle onderdelen van uw bedrijfsvoering. Het zijn insiders die direct betrokken zijn bij actuele ontwikkelingen. Zij hebben vaak voor dezelfde keuzes gestaan als waar u voor staat en deze succesvol opgelost en gerealiseerd. Onze oplossingen sluiten daarom aan op uw dagelijkse praktijk.

Ondernemers krijgen blijvende steun van NFM bij belangrijke keuzes en de bedrijfsvoering

Goed ondernemerschap is cruciaal voor een goed functionerende openbare farmacie. Zelfstandig gevestigde apothekers laten nog steeds de beste prestaties zien en dit wordt ook herkend door patiënten. Aan dit ondernemerschap worden steeds hogere eisen gesteld door krappere apotheekmarges, toegenomen bedrijfsrisico’s en beperktere kredietverlening.

Ondernemerschap wordt allereerst lokaal vormgegeven door de apotheker als ambassadeur naar patiënten en voorschrijvers. Vormgeving en zakelijke uitvoering van (geïntegreerde) zorgverlening is belangrijk geworden. De beheersing van de apotheek prestaties bepaalt het financieel resultaat.

Koop, verkoop of samenwerking met een collega zijn belangrijke keuzes en op tijd investeren is noodzakelijk om de rol naar patiënt te kunnen blijven invullen. Dit zijn keuzes waarbij het loont om een gesprekpartner te hebben die weet wat er speelt en welke oplossingsrichtingen er zijn. Bovendien iemand die weet wat het voor uw praktijk betekent om dit te realiseren. De NFM is opgericht om deze ondersteuning te bieden. Wij geven blijvend ondersteuning bij het kopen, verkopen en financieren van een apotheek. Dit doen wij door kopers en verkopers bij elkaar te brengen, de volledige financiering te regelen en de apotheker te blijven begeleiden. Dit altijd met kennis van uw dagelijkse praktijk.

Initiatiefnemers

mr.drs. M.F. Dost MiF MBV MFP

marcel_dost

Marcel Dost is vanaf de oprichting algemeen directeur van de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (de NFZ) geweest. Daarvoor heeft Marcel gewerkt als consultant voor groothandels, apothekers en diverse beleidsmakers in de gezondheidszorg. Vanaf 1997 tot heden werkt hij voortdurend als fusie- en overname adviseur in diverse branches. Hij heeft ervaring als bankier en als marketing consultant voor grote Nederlandse retail bedrijven. Gedurende zijn loopbaan heeft hij diverse succesvolle bedrijven opgericht. Marcel is een ervaren econoom, jurist, business valuator en financieel planner.

LinkedIn: linkedin.com/in/marcelfdost

drs. D.J. Seckel, apotheker

dirk-jan-seckel

Dirk-Jan Seckel is apotheker in Raalte en omgeving. Zijn eerste twee apotheken nam hij familiair over. Daarna werd de apotheek van een apotheekhoudende huisartspraktijk overgenomen in de nabij gelegen dorpen. Vervolgens werd dit aantal na een lokale fusie en andere overnametrajecten uitgebreid tot 6 (verspreid over 4 aanpalende gemeentes) en werden alle apotheken verplaatst naar nieuw te bouwen medisch centra. Dirk-Jan heeft bestuurlijk veel ervaring opgedaan binnen de KNMP, departementen, VJA, JZA en hybride (poliklinische- dienst) apotheek in zijn regio.

Naast deze activiteiten is hij mede-eigenaar van een farmaceutische groothandel, een detacheringsbureau dat actief is in de farmaceutische branche en mede eigenaar van instellingen apotheek Salland.

LinkedIn: linkedin.com/in/seckel

drs. B. van der Arend, apotheker

bart_van_der_arend

Bart van der Arend is apotheker te Sint Anthonis en Boxmeer. Startte z’n eerste apotheek door overname van apotheek houdende huisartsen. Om later door familiare overname de apotheken uit te breiden. Hij maakt deel uit van de commissie van het Formularium Rijk van Nijmegen en is voorzitter van de apothekers vereniging Rijk van Nijmegen en de Stichting Transmuraal Formularium Rijk van Nijmegen. Daarnaast is hij voormalig bestuurslid van de VJA en de JZA.

Naast deze activiteiten is hij mede-eigenaar van een farmaceutische groothandel, een detacheringsbureau dat actief is in de farmaceutische branche en mede eigenaar van instellingen apotheek Maasheggen.

LinkedIn: linkedin.com/in/bartvanderarend

T. van Remmen

Thijs van Remmen komt uit een apothekersnest en heeft een belang in een apotheek en medische centra in Overijssel. Professioneel heeft hij de afgelopen 15 jaar met name buiten de branche ervaring opgedaan als strategisch consultant, bankier en investeerder. Hij werkte onder andere bij een gerenommeerde zakenbank en bij verschillende investeringsfondsen, waaronder vijf jaar als partner bij Gilde Equity Management.

Bij NFA komen deze twee werelden weer bij elkaar en kan Thijs investeringservaring en financiële expertise inzetten in de branche.

LinkedIn: linkedin.com/in/thijsvanremmen

I. van Loon

Na afronding van zijn studie Bedrijfskader op de Hogeschool Utrecht is Ivo van Loon gaan werken op de kredietadministratie bij Van Lanschot Bankiers. In 2011 heeft hij binnen de bank promotie gemaakt als relatiemanager binnen het team apothekers. In de jaren die volgden heeft hij de branche goed leren kennen en zijn netwerk kunnen verbreden. Sinds 2017 is hij werkzaam als Management Specialist voor het NFA. Hij houdt zich bezig met alle de aspecten van koop en verkoop transacties (financiering, documentatie, due dilligence, etc.) en de monitoring van de apotheken in de portfolio.

LinkedIn: linkedin.com/in/ivovanloon